Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Dziś PREMIERA TCF, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemi

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie!

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią z wielką radością wróciliśmy do realizacji wydarzeń kulturalnych w naszej siedzibie. Radość z ponownego spotkania nie może jednak sprawić, że zapomnimy o bezpieczeństwie. Zrobiliśmy wszystko, żeby móc w pełni odpowiedzialnie Was przyjąć i jak najlepiej przygotować realizację spektakli, które grane będą od dziś na deskach PSCK. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wprowadziliśmy nowe zasady, służące bezpieczeństwu zarówno Was - Widzów, jak i nas - pracowników. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i o ich przestrzeganie.

➡️ Budynek jest otwarty dla widzów na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Należy przybyć najpóźniej 5 min. przed przedstawieniem.
➡️ Osoby oczekujące na wejście do budynku PSCK prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.
➡️ Wejście i przebywanie na terenie budynku przez cały czas pobytu możliwe jest tylko w maseczkach zakrywających nos i usta.
➡️ Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce oraz poddać się procedurze pomiaru temperatury.
➡️ Przed wejściem na salę kinową odbywa się bezdotykowa kontrola biletów.
➡️ Szatnia dla widzów jest nieczynna do odwołania. Ubrania wierzchnie widzowie zabierają ze sobą na salę.
➡️ Udostępniamy połowę miejsc na sali. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.

➡️Wejście na teren budynku możliwe jest po złożeniu przez Widza oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Wraz z oświadczeniem Widz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.

Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod linkiem
➡️ https://tiny.pl/7jlgr
lub można je wypełnić przed spektaklem u obsługi widza, której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie.

➡️ Po zakończonym spektaklu opuszczamy widownię wyjściami bocznymi wskazanymi przez obsługę (2 wyjścia boczne sali - od strony ul. Grodziskowej)

Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii Covid-19 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury dostępne są do zapoznania pod linkiem - https://tiny.pl/7jlt8

zapisy