Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

II Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecięcej

ujesz? Rysujesz? Rzeźbisz? Tworzysz ciekawe grafiki? Zaprezentuj swoją twórczość.
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w II Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Przegląd nie jest konkursem. Jego głównym celem jest zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.


Na wasze prace czekamy do 29 maja 2017 roku. Wystawa połączona z uroczystym wernisażem odbędzie się w 1 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje o Przeglądzie udziala pan Paweł Kisielewski - plastyk PSCK tel. 413572424.

 Zgłaszane prace powinny być opisane wg wzoru (imię i nazwisko, wiek, przedszkole/szkoła).
 
Regulamin i Karta zgłoszenia