Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

Inauguracja projektu Edukacja bez barier

Wykładem "Senior interaktywny", w auli głównej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Pińczowa, Masłowa, Morawicy, Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa zainaugurowali dziś projekt "Edukacja bez barier". W uroczystości wzięli udział m.in.: Pani Renata Janik - doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak - Rektor UJK.

Projekt realizowany jest w ramach II edycji programu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "Życzę Państwu entuzjazmu i powodzenia we wszelkich przedsięwzięciach jakie podejmujecie. Odkrywania nowych dróg do świata nauki i kultury, który potrafi pokonywać bariery narzucone przez czas." - napisał w specjalnym liście do każdego z podmiotów biorących udział w projekcie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

W ramach projektu studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie wezmą udział w lektoratach językowych, zajęciach z informatyki, gimnastyce rehabilitacyjnej, cyklu 9 wykładów, zajęciach ogólnorozwojowych i rękodzielniczych oraz w szeregu wydarzeniach kulturalnych w ramach pakietu "kultura seniorowi dostępna".

Działający w Pińczowie od 5 lat Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza aktualnie ponad 70 seniorów i jest jedynym z takim stażem w projekcie "Edukacja bez barier".

kielce 01

kielce 02

kielce 03

kielce 04

kielce 05

kielce 06

kielce 07