Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

Edukacja bez barier w pińczowskim UTW

Śpiew, rękodzieło, wykłady, przygotowania do kiermaszu i kolędowania –  dużo dzieje się u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie. Twórcza aktywność – od warsztatów wokalnych, przez ceramiczne i z wikliny papierowej, to tylko niektóre z działań kończącego się już projektu „Edukacja bez barier” realizowanego przy dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od kwietnia słuchacze UTW korzystają z szerokiej oferty zajęć projektowych. Wykłady, warsztaty, lektoraty językowe, gimnastyka rehabilitacyjna, pakiet „Kultura seniorowi dostępna”, integracja z uczestnikami UTW z regionu – to tylko niektóre z nich. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Masłowa, Morawicy, Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa. 

utw end 01

utw end 02

utw end 03

utw end 04

utw end 05

utw end 06

zapisy