Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

Zdjęcia z garncarstwa

 

     Garncarstwo zawód ginący? Nie gdy są chętni próbować! Dziś pierwsze kroki przy kole garncarskim stawiali uczniowie klasy 3a ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Panią Renatą Grosicką. Dziękujemy Wam bardzo za twórczy poranek.

P6104080

P6104081

P6104082

P6104083

zapisy