Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PSCK 29.10 - 3.11

Uwaga uczestnicy zajęć grup Perfekta i Atut
Zgodnie z zapowiedzią instruktora we wtorek (31/10) zajęcia grup PERFEKTA nie odbywają się (w związku z uczestnictwem w Turnieju), w czwartek przychodzicie bez zmian.

Grupy Atut spotykają się w czwartek zgodnie ze swoim rozkładem.

Pozostałe zajęcia czwartkowe (platyka/cermika) nie odbędą się i zostaną odrobione w późniejszym terminie po uzgodnieniu z instruktorem.

Podajecie dalej

31 X wtorekGrupy Perfekta wolne

zapisy