Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko instruktora 

 

STANOWISKO

Instruktor świetlicy wiejskiej w Gackach

UMOWA

Umowa o pracę (1/2 etatu)

MIEJSCE

Świetlica Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Gackach

WYKSZTAŁCENIE

wyższe / średnie

OPIS STANOWISKA

Zadania:

- organizacja popołudniowych zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- organizacja lub pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych w Gackach;

- kontakty z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi , instytucjami z terenu miejscowości oraz całej Gminy Pińczów w celu rozwoju życia kulturalnego i aktywności mieszkańców

- dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń świetlic

NIEZBĘDNE WYMAGANIA

- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracy,

- wysoka kultura osobista, otwartość w komunikowaniu się.

Mile widziana:

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi

- kurs pedagogiczny

- poczucie estetyki, zdolności plastyczne;

- znajomość mediów społecznościowych, umiejętność redagowania informacji tekstowych na potrzeby promocji placówki, umiejętność obsługi komputera.

- prawo jazdy kat B

WARUNKI APLIKOWANIA

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Zgłoszenie świetlica Gacki" lub osobiście w siedzibie domu kultury w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów w godz. 8.00-15.00 (sekretariat) w terminie do 14.08.2019 roku. Do złożonych dokumentów proszę załączyć zgodę na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a)      przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
b)      przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana  danych osobowych: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 3 b) powyżej będą przetwarzane okres 5 lat, albo do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
11. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.

 

 

zapisy