Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Ze zbiorów PSCK (7) Maria Jasińska

W kolejnej odsłonie galerii jednego obrazu prezentujemy "Łódkę we mgle", dzieło pochodzącej z Chmielnika artystki Marii Jasińskiej. Obraz powstał podczas jednego z plenerów malarskich odbywających się w Pińczowie.

Maria Jasińska ur. w Klimontowie Sandomierskim, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Z Chmielnikiem związana od roku 1963, kiedy to podjęła pracę, jako nauczycielka WF w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym. Zamiłowanie do malarstwa tkwiło w niej od dzieciństwa, a z czasem stało się odskocznią od problemów życia codziennego... W 1979 roku została laureatką Wojewódzkiego Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej i od wtedy malowanie było już nie tylko przyjemnością, ale stało się czymś o wiele istotniejszym - przeistoczyło się w pasję. Zajęcie I miejsca w tym przeglądzie stało się przyczynkiem do prezentowania jej dorobku malarskiego szerszemu gronu odbiorców. Przez wiele lat brała udział w Przeglądzie Plastyki ,,Ponidzie”, organizowanym przez BSCK w Galerii BWA ,,Zielona” w Busku-Zdroju. W 2011 roku otrzymała Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury w powiecie kieleckim.
Swoją twórczość artystyczną prezentowała na wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych i okolicznościowych. Wiele jej obrazów znajduje się w posiadaniu kolekcjonerów z kraju i zagranicy. Jeden z nich został podarowany podczas audiencji Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez uczestników chmielnickiej pielgrzymki.