Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Działalność kulturalna w czerwonej strefie

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów od soboty (17 października) powiat pińczowski znajduje się w tzw. „czerwonej strefie” obostrzeń przeciwko koronawirusowi COVID-19.

Co oznacza to dla naszej działalności:

  • - od dziś (16.10) zawieszamy do odwołania zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • - w wydarzeniach kulturalnych obowiązuje max. 25 % miejsc zajętych przez publiczność
  • - zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego dostosowane są do ograniczeń ilościowych wg aktualnych reżimów sanitarnych i pozostają bez zmian
  • -  niezmiennie obowiązują podstawowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 w trakcie przebywania w budynku PSCK - obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu
  • - zajęcia świetlic wiejskich funkcjonują z zachowaniem przyjętych limitów osób podczas zajęć i z zachowaniem regulaminu zajęć podczas trwania pandemii


Działamy  z zachowaniem wszelkich zasad i wytycznych, mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo. Trzymamy rękę na pulsie i będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

Dbajmy o siebie!

zapisy