Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Ze zbiorów PSCK (10)

W lutym również sięgamy do zbiorów artystycznych PSCK i w tym miesiącu prezentujemy pracę pochodzącego z Góry Kalwarii artysty malarza Jana Drewicza. Obraz "Konie na wypasie " powstał w 2007 roku w Pińczowie podczas pleneru malarskiego organizowanego przez PSCK.

JAN DREWICZ
Urodzony w 1959 r. w Piasecznie. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie na kierunku pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury. Pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli jako instruktor ds. artystycznych i organizacji kultury. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku oraz organizuje wystawy i plenery malarskie. Od 1995 roku związany jest z grupą plastyczną „Communio Graphis” z Góry Kalwarii. W 2010 roku otrzymał nagrodę Powiatu Piaseczyńskiego za całokształt twórczości oraz upowszechnianie i ochronę kultury. Należy do Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. W ZAP od 2005 roku pełni funkcje prezesa Oddziału Mazowieckiego. Od 2019 roku należy także do Związku Polskich Twórców Sztuki. Uprawia malarstwo olejne, pastel i rysunek. Prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Uczestniczy w licznych plenerach malarskich.

 

 

zapisy