Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

WYSTAWA „JĘDRZEJÓW W PIŃCZOWIE”

 

Wystawa prac artystów działających przy Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpoczyna cykl współpracy i wymiany doświadczeń między naszymi placówkami. Na wystawie „Jędrzejów w Pińczowie” zaprezentujemy prace jedynie części, z licznej grupy artystów tworzących w Jędrzejowie, jednak w przyszłości planujemy stopniowo zwiększać tę liczbę, aby coraz bardziej integrować środowiska artystyczne Pińczowa i Jędrzejowa. Prezentowana wystawa jest barwną mozaiką technik o zróżnicowanej tematyce i nastroju.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki na wernisaż wystawy, który odbędzie się 26 sierpnia 2022 r., o godzinie 18:00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, w galerii BELWEDER. Wystawę będzie można zwiedzać do końca października.