Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

"Treści i formy" wystawa Sylwii Caban w Galerii Belweder

 

To będzie wyjątkowa wyjątkowe wydarzenie kulturalne, którym spełniamy jedno z naszych marzeń. 16 września, w Galerii Belweder PSCK, otworzymy wystawę Sylwii Caban, z którą mamy wielki zaszczyt współpracować już od kilku lat. Na projekt "Treści i formy", jaki zaprezentujemy w Pińczowie, złoży się kilkanaście prac: malarstwa i rzeźby, którymi artystka zachwyca na ogólnopolskich i zagranicznych wystawach indywidulanych i zbiorowych.

Sylwia Caban jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Malarstwa, pracownia prof. Rajmunda Ziemskiego, pracownia technik ściennych prof. Edwarda Tarkowskiego). W latach 1996-1997 odbywała staż w dziedzinie malarstwa w École Supérieure do Beaux Arts w Perpignan (Francja). W latach 2013 – 2016 zrealizowała trzyletnie studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zwieńczone otrzymaniem doktoratu w dziedzinie sztuki. Pracuje w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT pod auspicjami PAN, na Wydziale Grafiki, gdzie prowadzi pracownie rysunku oraz malarstwa.

Więcej o wystawie już wkrótce. Tymczasem rezerwujcie czas - piątek, 16 września, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.