Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Informacje z przebiegu realizacji projektu  Mobilna kultura - zakup środków transportu służących działalności kulturalne”.  Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury.

 

 

 

Wartość projektu:  131.000,00 PLN  
Finansowanie:
Środki pozostające w dyspozycji Ministra Kultury  –  65.000,00 PLN
Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego Urząd Miejski w Pińczowie  – 40.000,00 PLN
Finansowe środki własne wnioskodawcy – Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury – 26.000,00 PLN

 

Projekt zakłada zakup środków transportu - samochodu i przyczepy w celu rozszerzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwiększenia dostępności oraz uatrakcyjnienia oferty kulturalne PSCK. Rozwój działalności rodzi potrzebę mobilności i zwiększania dostępu do kultury zwłaszcza, że w strukturze posiadamy świetlice wiejskie. Planując zwiększanie liczby wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenach wiejskich, poprzez docieranie tam środkiem transportu z atrakcyjną ofertą edukacyjną i kulturalną oraz innowacjami chcemy wspomagać i wyrównywać rozwój kulturowy Ponidzia. Rozwój infrastruktury, jej wykorzystanie do rozszerzenia działalności i jednoczesne zmniejszanie bariery komunikacyjnej, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej PSCK.

 

 

 • auto_000
 • auto_005
 • auto_007
 • auto_009
 • auto_011
 • auto_015
 • auto_016
 • auto_021
 • auto_023
 • auto_024
 • auto_025
 • auto_026
 • auto_027
 • auto_028
 • auto_029

Simple Image Gallery Extended