×

„Kultura odnowa”. Wniosek pińczowskiego centrum kultury z dofinansowaniem!

Pierwsze rozstrzygnięcie ministerialnych konkursów dla instytucji kultury i od razu dobre wieści dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Wniosek „Kultura odnowa” złożony przez PSCK znalazł się na 4-ty miejscu listy po ocenie ekspertów i otrzymał dofinansowanie z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022.

Pandemia zmieniła uczestnictwo w kulturze, otworzyła nowe drogi i zamknęła utarte ścieżki. Jak ponownie otworzyć drzwi centrum kultury i wydobyć wartość wspólnych spotkań, inicjatyw, siłę artystycznych pasji i oddolnych pomysłów? Odpowiedź na to pytanie chcemy uzyskać poprzez projekt „kultura odNOWA”, w ramach którego chcemy ukierunkować instytucję na tworzenie relacji z lokalną społecznością oraz odkrywać talenty, zasoby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców. Wszystko to na rzecz współtworzenia projektów kulturalno – artystycznych dedykowanych społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

W I etapie dokonana zostanie diagnoza społeczności lokalnej Gminy Pińczów pod kątem potencjału kulturotwórczego mieszkańców. Efektem realizacji etapu diagnostycznego będzie opracowanie raportu końcowego, którego celem jest wsparcie procesu oddolnego inicjowania działań opartych na potencjale kulturotwórczym Pińczowa oraz stworzenie mapy barier, deficytów i oddolnych lokalnych inicjatyw kulturotwórczych. Raport zostanie opublikowany w Internecie. W II etapie projektu ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców.

#domkultury#PSCK #razemwkulturze #kulturaodNOWA #UrządMiejskiwPińczowie #NarodoweCentrumKultury