Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Ochrona Danych Osobowych

 

W związku z faktem,iż od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą instytucję i Państwa uprawnienia z tym związane.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć stałych w PSCK

 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w PSCK.
3. 
Przetwarzanie danych osobowych Wychowanków i Opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. a w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury 
4. 
Odbiorcami danych osobowych Wychowanków będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym między innymi: organ prowadzący - Urząd Miasta w Pińczowie i inne na wniosek np.: Sąd,  
5. Dane osobowe Wychowanków i ich Opiekunów będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia przetwarzania w celu do jakiego zostały zebrane.
6. Opiekun Prawny posiada prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i Wychowanka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
8. Podanie danych osobowych Wychowanka i Opiekuna prawnego jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z działalności PSCK.
9. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano.

 

 
 
   Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń artystycznych/zajęć odbywających się w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w okresie pandemii COVID-19

 

   Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów organizowanych przez PSCK

 

  Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika
 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów
 

 

  Klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta

 

   Klauzula informacyjna dla korzystających z portalu https://Facebook.com/psckpinczow

 

  Klauzula informacyjna dot. upublicznienia wizerunku