×

Andrzejki UTW

Jest czas na naukę, jest czas na zabawę. Bo dobra forma to radość płynąca z takich jak dziś spotkań. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali tradycyjne Andrzejki. Spotkanie było także okazją do złożenia gratulacji dla nowo wybranej Rady UTW, które w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak złożyła studentom dyrektor PSCK Iwona Senderowska.

Było tanecznie, magicznie i nade wszystko wesoło. Dziękujemy za dobry czas a nowej Radzie UTW życzymy realizacji pomysłów, marzeń i wielu ciekawych inicjatyw.

Fot. Alicja Mazurek