×

RODO Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

W związku z faktem, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wprowadzi ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przez naszą instytucję i Państwa uprawnienia z tym związane.

Klauzula informacyjna dla uczestników zajęć stałych w PSCK

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez e-mail 
iod@psck.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w PSCK.
3. 
Przetwarzanie danych osobowych Wychowanków i Opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. a w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury 
4. 
Odbiorcami danych osobowych Wychowanków będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym między innymi: organ prowadzący – Urząd Miasta w Pińczowie i inne na wniosek np.: Sąd,  
5. Dane osobowe Wychowanków i ich Opiekunów będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia przetwarzania w celu do jakiego zostały zebrane.
6. Opiekun Prawny posiada prawo dostępu do treści danych osobowych swoich i Wychowanka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie danych osobowych Wychowanka i Opiekuna prawnego jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z działalności PSCK.
9. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach innych niż cel, dla którego je zebrano.

  Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów
  Klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta