×

Kontakt

Kontakt

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. 41 357 24 24
tel/fax 41 357 24 53
e-mail: psck@psck.pl
www.psck.pl

Iwona Senderowska
Dyrektor PSCK
tel. 41 357 24 24 w. 110

Grzegorz Jankowski
Kierownik Działu Administracyjnego i Obsługi Imprez
tel. 41 357 24 24 w. 111

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych  e-mail: iod@psck.pl

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d10146.913249999547!2d20.5266704!3d50.52062179999999!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xd82a3d884b0e1124!2sPi%C5%84czowskie+Samorz%C4%85dowe+Centrum+Kultury!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1414567801564