×

Bal maskowy słuchaczy UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pińczowie świętował niedawno zakończenie pierwszego semestru zajęć oraz rozpoczęcie drugiego. Z tej okazji, a także ze względu na karnawał, w zeszłą sobotę słuchacze UTW bawili się na Balu Maskowym. Piętnastego lutego, kilka minut po godz. 16:00, w pierwszej parze, burmistrz Włodzimierz Badurak wraz ze studentką Uniwersytetu, panią Barbarą Górzyńską poprowadzili zamaskowany korowód w tradycyjnym Polonezie. Po oficjalnym rozpoczęciu przyszła kolej na biesiadowanie i spalanie kalorii na parkiecie. Gdy nadszedł czas, aby nieco ochłonąć, Rada Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęła ciekawe gry i zabawy. Oprócz chwil dla ciała, były też momenty dla ducha. W trakcie krótkich odpoczynków między tańcami, recytowano poezję, zarówno żartobliwą, jaki i bardziej refleksyjną. Bal zakończył się późnym wieczorem, gdy w rytmach marsza, w szampańskich humorach, wszyscy, panie z wręczonymi wcześniej różami, wymaszerowali z sali i po serdecznym pożegnaniu udali się do domów.

Zakończony wspaniałym balem pierwszy semestr zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przeszedł do historii, czas więc na podsumowanie i odrobinę refleksji.

Pomysł na utworzenie w Pińczowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku narodził się kilka lat temu, a jego wytrwałą orędowniczką była pani Bożena Szatkowska-Mostek, jednak dopiero na wiosnę
2013 r. znalazło się wystarczająco wielu chętnych aby powołać nieformalną Grupę Inicjatywną i wraz z nią ubiegać się o sformalizowanie pomysłu powołania uniwersytetu. Wreszcie jej staraniem, przy wsparciu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy, w osobie pana Burmistrza Włodzimierza Baduraka, idea przybrała formę materialną, a przede wszystkim prawną.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego 2013/2014 UTW odbyła się w sali teatralnej PSCK 25 października 2013 r. Chór Joannis Cantores odśpiewał Gaudeamus, zaraz potem wszystkich zainteresowanych pasował na Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie prof. dr hab. Adam Massalski, który podczas inauguracji wygłosił wykład „Inteligencja pińczowska w XIX w. na przykładzie społeczności nauczycielskiej szkół średnich”.

Zajęcia odbywają się głównie w godzinach dopołudniowych, są to: lektoraty j. rosyjskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, gimnastyka taneczna, zajęcia teatralne, plastyczne i obsługi komputera. Dwa razy w miesiącu odbywają się wykłady o różnej tematyce. Studenci UTW biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta.