×

Benefis Pani Bożeny Szatkowskiej-Mostek

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalne w Pińczowie zapraszają na Benefis Pani Bożeny Szatkowskiej-Mostek z okazji 35-lecia pracy społecznej i artystycznej.