×

Czym jest i do czego prowadzi zjawisko gender?

Z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali kinowej PSCK w dniu 26 listopada 2014 r. o godzinie 16:30 odbył się wykład otwarty na temat „Czym jest i do czego prowadzi zjawisko gender?” Wykład wygłosił o. Wojciech Madej ofm, była to próba chrześcijańskiej analizy zagadnienia.

Zebranych słuchaczy przywitała wiceprzewodnicząca Rady Programowej UTW, pani Zofia Kozak, która po krótkim wstępie przekazała głos ojcu Wojciechowi.

Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych mocno ukorzenionych w marksizmie.

Prekursorami ideologii byli seksuolog, niem. lekarz, założyciel Instytutu Seksuologii w Berlinie dr Wilhelm Reich, Margaret Sanger, amerykańska feministka, aktywistka na rzecz świadomego macierzyństwa i eugeniki, założycielka American Birth Control League oraz Simone de Beauvoir jedna z pionierek współczesnego feminizmu, uważała, że nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje, John Money, seksuolog, twierdził, że dziecko nie rodzi się z płcią, ale nabywa ją przez wychowanie i socjalizację.

W myśl ideologii gender płeć biologiczna jest czymś drugorzędnym i nie powinna determinować świadomego, psychicznego przeżywania tożsamości płciowej, jest ona bowiem wynikiem przypisanej przez społeczeństwo roli. Życie płciowe powinno cieszyć się absolutną autonomią i być radykalnie oddzielone od prokreacji.

Chrześcijańska analiza tego zjawiska opiera się na dwóch filarach:

I – Kościół.

II – Rodzina.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która daje życie, kształtuje charakter i osobowość jej członków. Poprzez wychowanie wykształca system wartości, silne związki rodzinne, daje poczucie bezpieczeństwa.

Kościół wskazuje prawo boskie jako naczelne. Normą jest małżeństwo mężczyzny z kobietą (heteroseksualne), innej konfiguracji rodziny oprócz związku mężczyzny z kobietą nie ma. Związki nieheteroseksualne nie mogą być rodziną (nie są zdolne ani do prokreacji, ani do kształtowania zdrowego systemu wartości).

Przytoczone powyżej informacje, jedynie powierzchownie dotykają treści całego wykładu, nie sposób jednak zamieścić go tu w całości. Wszystkich, których zaciekawił ten fragment zapraszamy na następne wykłady, o których będziemy informować na bieżąco na stronie PSCK oraz na tablicach ogłoszeń.

D96C9092

D96C9094