×

Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem

Już po raz 15. w Polsce obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).
Tegoroczna edycja DBI pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.
W obchody tego wydarzenia włącza się również PSCK. Aby działać na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów organizujemy spotkanie młodzieży z pińczowskich szkół podstawowych z Mobilnym Doradcą Sektora 3.0. Spotkanie to odbędzie się 18 lutego o godz. 12.00 w sali kinowej.
Podczas meetingu podążając w myśl intencji organizatorów chcielibyśmy podkreślić istotę wspólnego angażowania się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia oraz dać młodym użytkowników sieci wskazówki jak wspólnym działaniem wyeliminować negatywne zjawiska takie jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci.

Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.