×

Dzień Bezpiecznego Internetu w PSCK

PSCK w tym roku po raz kolejny włączyło się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to akcja zapoczątkowana z inicjatywy Komisji Europejskiej, w którą angażują się państwa z całego świata, w 2018 roku świętowana pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

DBI w Pińczowie, tak jak i w latach poprzednich, skupiony był na działaniach edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi. 9 lutego na dwóch prelekcjach dla uczniów pińczowskich szkół podstawowych uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć kulturę w sieci, jak walczyć z brakiem kultury i co grozi nam za brak kultury w sieci. Z zagadnieniem kultury w sieci młodych użytkowników Internetu zapoznał Mobilny Doradca Sektora 3.0 Łukasz Szczepańczyk.

Zgodnie z główną ideą i założeniem DBI 2018, staraliśmy się wspólnie podkreślić to, że szacunek jest ważny w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

Więcej informacji dotyczących ogólnopolskich obchodów DBI można znaleźć na: www.dbi.pl oraz www.facebook.com/bezpiecznyinternet.

 

dbi 2018 05

dbi 2018 01

dbi 2018 02

dbi 2018 03

dbi 2018 04

dbi 2018 06

dbi 2018 07