×

Słuchacze UTW w Pińczowie na Forum Senioralnym w Kielcach

30 września 2015 r. słuchacze UTW w Pińczowie uczestniczyli w obradach Forum Seniorów w Kieleckim Centrum Kultury. Wyjazd zorganizowany był przez Panią poseł Renatę Janik, która zainicjowała spotkanie seniorów i ufundowała bilety na spektakl Teatru KWADRAT z Warszawy pt. „Klub Cmentarny”.

utw1

utw2