×

Historia UTW

Historia UTW

Myślą przewodnią naszej działalności są słowa Ajschylosa z VI w. p.n.e. …”Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nauczyć”…

 

UTW w Pińczowie działa nieformalnie od marca 2013 r., a zgodnie ze statutem i umocowaniu prawnym od 25 października 2013 r. Ideą tej formy kształcenia jest aktywizacja intelektualna fizyczna, psychologiczna i kulturalna. Uniwersytet gromadzi słuchaczy po zakończeniu aktywności zawodowej. UTW działa w oparciu o plan zatwierdzony przez opiekuna dydaktycznego.

Opiekunem dydaktycznym UTW jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a koordynatorem z ramienia PSCK pan Rafał Mazurek.

Tworzymy wspaniałą rodzinną wspólnotę. Zawiązały się przyjaźnie, motywujemy się wzajemnie. Na program składają się wykłady, lektoraty, warsztaty, wycieczki i inne formy aktywności. Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym miasta: jak wystawy, koncerty, spektakle, wspólne wyjścia do kina, dyskusje, wycieczki na terenie miasta, np. synagoga, muzeum.

Posiadamy własną piosenkę, a słuchacze tworzą piękne prace plastyczne, malują, piszą teksty żartów i piosenek.

Wychodzimy z propozycjami do młodych, szerząc więź wielopokoleniową w różnych dziedzinach życia. Nawiązaliśmy kontakty i więzi przyjacielskie ze Szkołą Muzyczną w Pińczowie, Gimnazjum nr 2, Szkołą Podstawową nr 1, Policją, Muzeum Regionalnym i PSCK (aktywne uczestnictwo w proponowanych imprezach i wystawach).

Uniwersytetem kieruje wybrana demokratycznie Rada Słuchaczy.

Posiadamy własne logo uczelni, studenci posiadają legitymacje słuchaczy oraz jesteśmy członkiem UTW na świecie World University of the Third Age (U3A).

Przez naszą działalność staliśmy się pełnoprawnymi, aktywnymi dowartościowanymi obywatelami Pińczowa. Interesujemy się wszystkim wokół, czujemy się zdrowsi, bardziej potrzebni. Cieszy nas, że inicjatywa utworzenia UTW okazała się ze wszech miar potrzebna.