×

I Pińczowski Przegląd Teatrów Dziecięcych

 

Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów teatralnych,  inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej oraz rozwijanie zainteresowań dzieci kulturą teatralną. W listopadzie w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się I Przegląd Teatrów Dziecięcych. Wspólna inicjatywa Teatru Okazjonalnego Rodziców i PSCK ma na celu stworzyć przestrzeń dla prezentacji amatorskich realizacji teatralnych w wykonaniu najmłodszych oraz zaszczepiania w nich teatralnej pasji.

Przegląd odbędzie się 25 listopada 2019 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do sekretariatu PSCK do 15 listopada. Przedstawienie nie może być dłuższe niż 20 minut. Wskazany jest repertuar odzwierciedlający zainteresowania uczniów oraz dostosowany do możliwości interpretacyjnych młodych wykonawców w oparciu o teksty autorów klasyki dziecięcej.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa. Patronat honorowy nad Przeglądem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA