×

I Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Malujesz? Rysujesz? Tworzysz ciekawe grafiki? Zaprezentuj swoją twórczość.
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury przypomina i zaprasza do udziału w I Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Przegląd nie jest
konkursem. Jego głównym celem jest zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.


Na wasze prace czekamy do 5 maja 2016 roku. Wystawa połączona z uroczystym wernisażem odbędzie się w II połowie maja. Szczegółowe informacje o Przeglądzie udziale pan Paweł Kisielewski – plastyk PSCK (41 357 24 24).

Zgłaszane prace powinny być opisane wg wzoru (imię i nazwisko, wiek, przedszkole/szkoła).