×

III Gminny Przegląd Jasełkowy

Zapraszamy do udziału w Gminnym Przeglądzie Jasełkowym

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury i Muzeum Regionalne w Pińczowie zapraszają już po raz trzeci na Gminny Przegląd Jasełkowy, który odbędzie się 16 stycznia 2015 roku.  Zaproszenie kierujemy do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Pińczów.

Celem konkursu jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem oraz stworzenie możliwości  prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach  i stowarzyszeniach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 stycznia 2015 roku.

Patronat honorowy nad Przeglądem sprawuje Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 

Regulamin i karta zgłoszeń