×

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 UTW

25 października w sali teatralnej PSCK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie.

Ponad stu słuchaczy placówki dydaktycznej dla osób starszych, lub jak powiedziała jego założycielka pani Bożena Szatkowsk-Mostek – dla osób przeżywających drugą i trzecią młodość – powitała Iwona Senderowska, dyrektorka PSCK. Wszystkim życzyła powodzenia, wytrwałości i dobrych chwil spędzonych w murach Alma Mater.

Do życzeń przyłączyli się również burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, starosta Zbigniew Kierkowski i wicestarosta Marek Omasta, którzy obiecali pomoc ze strony swoich samorządów.
Inaugurację roku akademickiego 2013/2014 rozpoczęto najstarszą pieśnią żakowską „Gaudeamus igitur”, wykonaną przez znany od wielu lat wszystkim Pińczowianom chór Joannis Cantores. Następnie każdy otrzymał legitymację słuchacza, a symbolicznym uderzeniem berła – małej kopii berła Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesor Massalski przyjmował w poczet studentów.

Wykład poświęcony inteligencji pińczowskiej w XIX w. na przykładzie społeczności nauczycielskiej szkół średnich wygłosił prof. dr hab. Adam Massalski.

Uruchomienie przy pińczowskim PSCK działalności „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” było możliwie dzięki podjętej wcześniej przez Radnych Gminy Pińczów uchwale zmieniającej statut tej placówki – do zadań statutowych PSCK dodano działalność na rzecz środowiska ludzi starszych, ich aktywizację i prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej.