×

UTW zainaugurowało nowy rok akademicki (wykład – Michał Imosa)

5 października 2015 r. w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2015/16 pińczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po powitaniu przybyłych słuchaczy UTW i zaproszonych gości krótki program artystyczny zaprezentowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pińczowie. Następnie po odśpiewaniu przez chór Joannis Cantores Gaudeamus igitur odbyła się najważniejsza część uroczystości – immatrykulacja, której dokonała Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UJK P. prof. dr hab. Bożena Matyjas. Nowoprzyjętym studentom indeksy wręczyła Poseł na Sejm RP Renata Janik, życząc rozwijania pasji i samych dobrych wyników w nowym roku akademickim. Na zakończenie uroczystości odbył się także pierwszy wykład, który wygłosił Michał Imosa na temat „Ponidzie mniej znane”.

W nowym roku akademickim w ramach UTW kształcić się będzie 68 osób.

IMG 0245

IMG 0261

IMG 0270

IMG 0274

IMG 0275

Autor zdjęć: Piotr Kucybała