×

Inauguracja roku akademickiego UTW

6 października 2014 r. w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pińczowie zainaugurował rozpoczęcie drugiego roku studiów dla swoich słuchaczy. Rozpoczęcie roku akademickiego UTW uświetnił występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie oraz z Gimnazjum nr 2.

                Przybyłych gości i słuchaczy UTW powitała Przewodnicząca Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pińczowie pani Bożena Szatkowska-Mostek. Najlepsze życzenia dla obecnych i nowych słuchaczy złożyła prof. dr hab. Bożena Matyjas z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który objął pińczowski UTW opieką merytoryczną. – Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się na rozpoczęciu roku akademickiego w pińczowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ta inicjatywa powiodła się przede wszystkim dzięki Państwu, osobom które chcą podzielić się jeszcze swoją aktywnością ze środowiskiem miasta. Jest to niezwykle cenne.” – mówiła do zgromadzonych prof. Bożena Matyjas. Do życzeń dołączył także Burmistrz Włodzimierz Badurak.

Słuchacze z Pińczowa kilka dni temu, na specjalne zaproszenie UJK, wzięli także udział w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w Kielcach.

Po odśpiewaniu studenckiej pieśni „Gaudeamus igitur” przez chór Joannis Cantores nastąpiła immatrykulacja piętnastu nowych słuchaczy, którzy w tym roku po raz pierwszy wstępują w szeregi pińczowskiego UTW.

Spotkanie zakończył inauguracyjny wykład, wygłoszony przez panią mgr. Wandę Ginalską-Prokop pt. „Indie – ludzie, kultura, obyczaje”.