×

IV Turniej Tańca – informacje dla uczestników

IV Turniej Tańca, Pińczów 2016

Ramowy program turnieju (godziny orientacyjne)

8.30 – otwarcie hali, rejestracja uczestników

9:00 – próba sceny

10:00 – rozpoczęcie Turnieju

10:10 – 11:30 – I część prezentacji konkursowych

Zespoły – kat. wiekowa do 7 lat (show dane, taniec nowoczesny)

Soliści – kat. wiekowa do 7 lat (show dane, taniec nowoczesny)

Zespoły – kat. wiekowa 8 do 11 lat (show dane, taniec nowoczesny)

11:30 – 12:00 – proba sceny dla pozostałych występujacych

12:00 – ogłoszenie wyników I części prezentacji

12:20 – 15:45 – II część prezentacji konkursowych (wg kolejności w załączniku nr 2)

16:15 – ogłoszenie werdyktu jury

Zakończenie Turnieju

Lista uczestników cz. 1     Lista uczestników cz. 2

UWAGA

– w związku z nieobsadzeniem części kategorii wiekowych style tańca: taniec dyskotekowy i hip-hop zostały połączone w jedną kategorię

– uczestnicy konkursu występują według ustalonej kolejności, godziny podane w ramowym programie są szacunkowe. Soliści i zespoły powinny być gotowe do występu około 20 minut przed podanym czasem

– organizator wyznaczył miejsce parkingowe dla autokarów (mapka do pobrania), przy samej hali zalecamy parking dla samochodów osobowych