×

Jerzy Szczerbakow rozmawia z Michałem Urbaniakiem w ramach cyklu „Oswoić jazz”!

 
Jerzy Szczerbakow rozmawia z Michałem Urbaniakiem w ramach cyklu „Oswoić jazz”!
 
Rozmowa realizowana jest w ramach projektu Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury „Nowa przestrzeń jazzu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”