×

Język rosyjski

Prowadzące pro bono mgr Zofia Kozak, mgr Edwarda Mazur. Na zajęciach panuje zawsze serdeczna i ciepła atmosfera. Przy kawie i herbacie, która utrwala w naszych umysłach słówka rosyjskie.

Edukacja jest tym co pozostaje wówczas, gdy to co wyuczone zostało zapomniane„. – Burhus Frederic Skinner.