×

Karta Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Na forum UTW – Krynica 2016 opracowano Kartę UTW. Słuchacze otrzymali kopię Karty, w celu zapoznania się z założeniami i ramowym programem UTW w Europie.