×

Kolędogranie z Luka Mazur Quartet

Kolędy, kantyczki, pastorałki… Te najpiękniejsze, w niepowtarzalnych aranżacjach Luka Mazur Quartet, z anielskim głosem Mai Wojtaszek trafiły dziś wprost w nasze serca. Zaczarowały tłumnie zgromadzoną publiczność i sprawiły, że poczuliśmy niezwykłą moc płynącą z tradycji. Zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka „Kolędogranie” w Klasztor OO. Franciszkanów w Pińczowie i Sanktuarium Mirowskim w Pińczowie będzie jednym z tych, które na długo zapadnie w najpiękniejszych, koncertowych wspomnieniach.

Koncert kolęd w klasztorze to już nasza piękna tradycja, która z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność. Tak było i tym razem. Wyjątkowe i ważne dla pińczowian miejsce, klimat tworzony światłem i dźwiękiem, ale nade wszystko fantastyczni artyści pozwolili nam zatrzymać się, zasłuchać i docenić piękno płynące z tradycji.

Dziękujemy za ten wyjątkowy czas razem. Gwardianowi klasztoru -O. Remigiuszowi za szeroko otwarte drzwi na kulturę, Panu Burmistrzowi Włodzimierzowi Badurakowi i Zastępcy Burmistrza Pani Beacie Kita za wspólne kolędowanie, Wam – za docenienie wspaniałych artystów wyrażane słowami, oklaskami i energią jaka biła przez cały koncert.

Cieszymy się, że właśnie tak mogliśmy otworzyć koncertowy Nowy Rok. Razem. Z kulturą, tradycją, dla Was.

Fot. Alicja Mazurek