×

KOMUNIKAT

Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury z dnia 15.12.2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie :

  1. art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami).
  2. § 10 Statutu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie XXXVI/322/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

§ 1
Ustala się dzień 13 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku, dla tych pracowników, którzy nie korzystają z dnia wolnego od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury
Iwona Senderowska

Informacja na Biuletynie Informacji Publicznej

Informujemy również, że przypadające na ten dzień zajęcia zostaną odpracowane w terminie późniejszy po uzgodnieniach z instruktorami.