×

Konkurs na logo Zaduszek Jazzowych w Pińczowie rozstrzygnięty

Decyzją Komisji konkursu na logo Zaduszek Jazzowych w Pińczowie, wybrana została praca wykonana przez Panią Karolinę Szafran z Krakowa.

Do oceny konkursowej dopuszczonych zostało 16 nadesłanych projektów spełniających kryteria określone w regulaminie. Propozycje poddane zostały ocenie pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Jury, pod przewodnictwem Andrzeja Pągowskiego, ostatecznie wybrało projekt Pani Karoliny Szafran.

Uzasadniając swój wybór Komisja konkursowa podkreśliła:
„wyróżniającą się, spośród wszystkich nadesłanych propozycji, wieloznaczność znaku przy równoczesnej oszczędności formy. Projekt stanowi połączenie dwóch idei: jazzu, którego symbolem jest trąbka oraz legendy o pochodzeniu miasta Pińczów (pięć sów). Dynamiczne łuki, ukośna kompozycja znaku nawiązują do charakteru jazzowych improwizacji. Nadesłane logo może być dobrym podłożem do stworzenia ciekawej strategii dla rozwoju identyfikacji wizualnej Festiwalu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace.

 Konkurs na logo festiwalu zrealizowany został  w ramach projektu „XVII Zaduszki Jazzowe w Pińczowie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz przy wsparciu Gminy Pińczów.

{gallery}News/17_zaduszki_intro/logo{/gallery}