×

Listy uczestników konkursu wokalnego – Otwarta Scena

Podajemy listę zakwalifikowanych  uczestników do konkursu wokalnego Otwarta Scena na podstawie zgłoszeń i dokonanych opłat. 

W związku z dużą liczbą zgłoszeń zwracamy się z prośbą o przesyłanie podkładów muzycznych ma adres mailowy psck.wojtek@wp.pl

Dostępność akustyka w dniu konkursu od godz. 8:00-9:15.

 Startujemy punktualnie o 9:30!

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU WOKALNEGO OTWARTA SCENA