×

Logo dla Zaduszek Jazzowych w Pińczowie

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie logo Zaduszek Jazzowych w Pińczowie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu znaku słowno-graficznego (logo) pińczowskich spotkań z jazzem. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem funkcjonalnym, wizualnym i estetycznym projektu znaku graficznego identyfikującego Zaduszki Jazzowe w Pińczowie .

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do grafików, projektantów oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym. Spośród zgłoszonych prac , zostanie wybrany jeden zwycięski projekt, którego autor otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000 PLN

Zwycięskie logo wykorzystane będzie do identyfikacji marki festiwalu w tegorocznej i kolejnych edycjach jazzowych spotkań w Pińczowie. Wyboru zwycięskiego projektu dokona powołane w tym celu jury, którego przewodniczącym będzie Andrzej Pągowski.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.psck.pl w zakładce „konkursy” oraz na www.pinczowskiezaduszki.pl

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „XVII Zaduszki Jazzowe w Pińczowie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” oraz przy wsparciu Gminy Pińczów.

 

Regulamin konkursu   Specyfikacja projektu    Metryka projektu    Umowa przeniesienia praw autorskich i majątkowych