×

Nabór studentów UTW 2015

Nabór studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ogłasza nabór słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2015/2016 działającego pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Rekrutacja odbywa się na podstawie ankiet, które od dziś można otrzymać w sekretariacie PSCK. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać do 10 września. W pierwszej kolejności zapisywane będą osoby, które dotąd nie korzystały z oferty UTW, pozostałe miejsca do wyczerpania limitu zaoferowane zostają studentom z poprzedniej edycji kształcenia.

Formalności

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PSCK może zostać osoba w wieku emerytalnym, w uzasadnionych przypadkach osoby w wieku przedemerytalnym (renciści, inwalidzi, bezrobotni).

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu PSCK (ul. Piłsudskiego 2A, I piętro). 

Tok studiów

Studenci UTW kształcą się w cyklu dwuletnim. W trakcie nauki ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych (wykłady) i fakultatywnych – zadeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym. W propozycjach zajęć znajdują się m.in. lektoraty językowe oraz zajęcia: muzyczne, plastyczne gimnastyka, basen, komputerowe, teatralne i inne.

Opłaty

Zakończeniem rekrutacji jest uregulowanie opłaty edukacyjnej. W roku 2015/2016 czesne wynosi 30 zł za miesiąc.

UTW REKRUTACJA 877 x 1240