×

NiePrzewodnik Miejski w Pińczowie

Interesujesz się historią, kulturą naszego miasta, a może chcesz ją lepiej poznać, znasz ciekawe fakty z jego przedwojennej historii lub w albumach rodzinnych znajdujesz fotografie przedstawiające nasze miasto z zarania 20 wieku – ZAPRASZAMY CIĘ do udziału w projekcie„ niePrzewodnik Miejski po dawnym Pińczowie”.

W ramach projektu na bazie starych fotografii powstanie mapa dźwiękowa Pińczowa z początków XX w. w formie darmowej aplikacja na telefony komórkowe. Użytkownicy przemieszczając się w przestrzeni naszego miasta słyszeć będą dobrane do swojej aktualnej lokalizacji nagrania i historie miejsca w którym się znajdują. Do przewodnika zostaną utworzone tablice informacyjne przedstawiające architekturę , której już dziś nie zobaczymy w naszym miasteczku opisujące zwiedzane miejsca w języku polskim, angielskim oraz braille’u.

W I etapie zapraszamy do uczestnictwa w zbiórce starych fotografii z początku 20 wieku, które można przynosić do Muzeum Regionalnego w Pińczowie do końca września. Z zebranych fotografii powstanie wystawa.

Jednocześnie ogłaszamy nabór chętnych do grupy projektowej, która w dalszych etapach będzie tworzyć multimedialny „niePrzwodnik Miejski” .Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 413572424 wew.111.

Do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura –Interwencje 2015” zapraszają: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik, Muzeum Regionalne w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.  

CO TA SĄ niePRZEWODNIKI MIEJSKIE? – to interaktywne mapy dźwiękowe, których użytkownik przemieszczając się w przestrzeni miejskiej słyszy dobrane do danej aktualnej lokalizacji nagrania. Izolujące od rzeczywistych dźwięków słuchawki sprawiają, że obserwowana rzeczywistość nabiera zupełnie nowych znaczeń i treści. Nagrania w niePrzewodnikach mogą prowadzić narracje historyczne,społecznie istotne lub też bardziej prywatne lub abstrakcyjne. Jest to idealne narzędzie do poznania swojego miasta w nowy, zaskakujący i bardzo wciągający sposób. Aplikacja do tworzenia nieprzewodników to oprogramowanie na telefony komórkowe działające pod kontrola systemu operacyjnego Android, które umożliwia tworzenie interaktywnych map dźwiękowych lub audio przewodników po określonej przestrzeni miejskiej. Oprogramowanie to odtwarza wcześniej przygotowany zestaw dźwięków (nagrań terenowych, wywiadów, muzyki) w oparciu o lokalizację odbiorcy (na podstawie geolokalizacji GPS). Dźwięki można zatem przypisywać konkretnym miejscom: ulicom, budynkom, parkom z dokładnością do 2-3 metrów. Dzięki możliwości łączenia dźwięków, nakładania ich na siebie i wzajemnego przenikania, aplikacja pozwala na stworzenie czegoś pomiędzy słuchowiskiem radiowym a przewodnikiem po danej przestrzeni. Użytkownik przemieszczając się w przestrzeni możne w dowolnym momencie zmienić kierunek spaceru a tym samym wsłuchać się w inną opowieść. Aplikacja ma fenomenalne znaczenie dla osób niewidomych, pozwala na poznanie dziedzictwa kultowego danego miejsca zmysłem słuchu, ponadto jest to ciekawa forma, która także sprawdzi się procesie upowszechniania dorobku kulturowego wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.