×

Nowe zasady bezpieczeństwa – Covid-19

W związku z wytycznymi dot. Działalności Domów i Ośrodków Kultury oraz organizacji koncertów i widowisk, informujemy o zasadach uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
Na podstawie §9, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 2021r. […] w sprawie określonych ograniczeń, zakazów i nakazów […] udostępnia się publiczności nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności […]”.
Wg zapisu §26a „ Do ustanowionych w Rozporządzeniu limitów liczby osób […] nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu […]
# W związku z powyższym w sali kinowej PSCK może przebywać 36 osób (liczba miejsc 120)
# Przed wejściem na Salę należy okazać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu lub wyzdrowieniu.
# Jeśli osoba nie okaże stosownego zaświadczenia jest traktowana jako osoba niezaszczepiona i tym samym zmniejsza liczbę dostępnych miejsc na widowni.