×

Nowy rok akademicki zainaugurowany

Gaudeamus igitur zabrzmiał po raz kolejny podczas uroczystego otwarcia roku akademickiegoUniwersytet Trzeciego Wieku w Pińczowie. Na kilkudziesięciu słuchaczy korzystających z tej formy dokształcenia czeka bogata oferta zajęć. Wśród nich m.in.: lektoraty językowe, wykłady, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia rękodzielnicze, muzyczne czy informatyczne.

Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak życzył słuchaczom realizacji wszystkich zamierzonych planów, podkreślając wartość uczenia się przez całe życie. „Dziękujemy za wsparcie, otwartość na potrzeby seniorów oraz wspólne działanie” – mówiła Zofia Kozak – Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW.

Uroczystość uświetniły występy wokalne: Aleksandry Fijałkowskiej oraz Bartłomieja Wardy, które nagrodzono gromkimi brawami. Po części artystycznej odbył się pierwszy w nowym roku akademickim wykład – „Wartości wolontariatu”, który wygłosiła Marianna Parlicka-Słowik. 

 UTW 2018 01

UTW 2018 02

UTW 2018 03

UTW 2018 04

UTW 2018 05

UTW 2018 06