×

Od pomysłu do działania. Wspólnie tworzymy kulturę

Od kwietnia rozpoczynają się pierwsze warsztaty diagnostyczne w ramach realizowanego przez PSCK projektu „Ja w kulturze” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Celem projektu jest zdiagnozowanie potencjału kulturotwórczego Pińczowa oraz zrealizowanie kilku najciekawszych oddolnych inicjatyw kulturalnych.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

W ramach projektu Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury przeprowadzi diagnozę potrzeb kulturalnych w Pińczowie i sołectwach wiejskich oraz zorganizuje konkurs na inicjatywy lokalne, aktywizujące mieszkańców. Najlepsze będą miały szanse do dofinansowanie i realizację. Chcemy poznać wasze oczekiwania od kultury tak, aby tworzona oferta jak najbardziej była dopasowana do potrzeb mieszkańców. W podpytywaniu mieszkańców pomogą nam animatorzy z Regionalnego Instytutu Kultury z Katowic.

Pierwsze spotkania z animatorami odbędą się 6 i 7 kwietnia. Zapraszamy również 9 kwietnia na Kiermasz Wielkanocny w Parku Miejskim gdzie przy kawie i ciastku porozmawiamy o tym czego według was brakuje w ofercie kulturalnej i jak wspólnie możemy to zmienić.

Najbliższe spotkania projektowe:

6 IV

– 10.00 – młodzież z Gimnazjum Nr 2 (w PSCK)

– 11.45 – spotkanie z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego

– 16.30 – mieszkańcy Pińczowa, stowarzyszenia i grupy nieformalne – PSCK
sala kominkowa

– 18:00 – świetlica Gacki

7 IV

– 9.00 – młodzież Zespołu Szkół Zawodowych

– 10.30 – młodzież z Gimnazjum Nr 1

– 18:00 – Świetlica Kozubów

9 IV

– od 10:00 – park miejski w Pińczowie

Projekt dofinansowany został z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.