×

Projekt „Orientuj się” wyróżniony!

Projekt „Orientuj się” realizowany przez Pińczowskie Samorządowe Centrum
Kultury wyróżniony. Dziś, podczas kongresu stowarzyszeń województwa
świętokrzyskiego w Kielcach, wręczono pamiątkowe statuetki dla wyróżnionych
organizacji w ramach konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla
młodzieży województwa świętokrzyskiego”.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych działań, które aktywizują
młodych ludzi i dają im warunki do samodzielności i realizacji własnych
pomysłów.

Projekt „Orientuj się” realizowany był w ramach Programu Równać Szanse 2015.

Bardzo dziękujemy za przyznane wyróżnienie i gratulujemy wszystkim
uczestnikom projektu.