×

Projekty

Projekty realizowane w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

 

 

„Jazz – usłysz i zobacz. XV Zaduszki Jazzowe w Pińczowie”

jazz asłysz i zobacz grafika

Kwota dofinansowania: 33 200 zł 

Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019

Opis: Celem projektu jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację XV Zaduszek Jazzowych w Pińczowie z udziałem wysokiej klasy artystów, wydanie płyty „Usłysz” z utworami znakomitych artystów jazzowych, którzy koncertowali w Pińczowie w minionych edycjach festiwalu oraz stworzenie nowoczesnych multimediów do koncertów XV Zaduszek Jazzowych.

 realizacja: 2019

 

„Otwarta scena tańca i muzyki”

otwarta scena muzyki i tanca banerek m

STRONA PROJEKTU

Opis: Celem projektu jest rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez uczestnictwo w warsztatach tanecznych i muzycznych. W ramach projektu odbędą się warsztaty taneczne w 4 stylach tańca oraz warsztaty DJ-skie. Finałem projektu będzie specjalny pokaz: „mistrz- uczeń” w wykonaniu uczestników szkoleń i trenerów.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekorozwój Ponidzia.

Termin realizacji: maj-październik 2019

 

Ponidziańskie smaki- wspólna pasja wspólne dzieło”

ponidziańska smaki grafika 

 

Opis: Aktywizacja KGW z terenu gminy Pińczów poprzez organizację warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji z przepisami „Ponidziańskich smaków”

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Ekorozwój Ponidzia.

Termin realizacji: maj-październik 2019

 

„Kwiatowo. Warsztaty florystyczno-rękodzielnicze”

 kwiatowo final

Opis: Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów florystyczno-rękodzielniczych dla mieszkańców gminy Pińczów oraz ościennych gmin. W ramach projektu zaplanowano: warsztaty z tworzenia kwiatów z pianki foamiran, układania bukietów z żywych kwiatów, tworzenia wianków oraz filcowania. Tematem przewodnim wszystkich warsztatów są kwiaty.

Projekt partnerski realizowany przy współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Pińczowskiej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

realizacji: kwiecien -październik 2019

 

„Nowoczesne zaplecze kultury – zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej.

 Strona projektu

Kwota dofinansowania: 28 000 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”

Opis: Projekt „Nowoczesne zaplecze kultury – zakup sprzętu oświetleniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej” otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” w kwocie 28000 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostanie wyposażenie oświetleniowe do sali kinowej PSCK wraz mikserem do świateł.

realizacja: 2019

 

„WY_tańcz_to” Instytut Muzyki i Tańca

wytancz to baner mm

STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 29 698,00 zł

Źródło dofinansowania: Instytut Muzyki i Tańca

Opis: Projekt realizowany w ramach programu „Myśl w ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Projekt oparty jest na programie edukacji tanecznej oraz budowania świadomego odbiorcy sztuki tańca i skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Pińczów. Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach warsztatowych z różnych technik tanecznych, wykładach na temat historii i teorii tańca. Uzupełnieniem zajęć będą wyjazdy na spektakle teatrów tańca do Krakowa i Kielc.

realizacja: 2019

 

„Ja w teatrze”

 ja w teatrze grafika

 STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna 2019”

Opis: Projekt zakłada stworzenie możliwości współdziałania różnych grup osób w ramach życia kulturalnego gminy Pińczów w oparciu o teatr. Projekt podzielony będzie na dwie części: wyjazdów do ważnych dla kultury miejsc (Kielce, Kraków) i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych o najwyższym standardzie oraz części warsztatowej budującej kompetencje odbiorców kultury (warsztaty teatralne i scenograficzne) włączającej we wspólne tworzenie oferty kulturalnej.

realizacja: 2019

 

„BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych”

 baza w arch logo

Kwota dofinansowania: 40000 zł

źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2018”

Opis projektu: Projekt „BAZA W ARCHIWUM-przestrzeń dla młodych” skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkujących Pińczów i jego okolice. Ukierunkowany na rozwój umiejętności społecznych jego uczestników, które pozwolą na wyrównanie szans na start w dorosłe życie. Stworzenie w pomieszczeniach domu na Mirowie zwanego potocznie przez mieszkańców ARCHIWUM lub Drukarnią Ariańską swojej przestrzeni „bazy” oraz przygotowanie w jednym z pomieszczeń escape roomu nawiązującego do historii okolicy, miejsca. Zaplanowane w projekcie działania: integracyjne, edukacyjne, promocyjne, remontowe, warsztatowe pozwolą na szerokie spektrum doświadczeń i rozwoju uczestników. Poprzez pozyskanie od podstaw lokalu, poznanie jego historii, remont, aranżacje wnętrz młodzi poczują więź z miejscem i wezmą za niego odpowiedzialność. Stworzenie w budynku pokoju zagadek to działanie mające na celu twórcze spędzanie czasu w powstałej bazie. Przez escape room młodzi wypromują siebie oraz miejsce, zdobędą wiedzę i kolejne doświadczenia. Organizacja wyjazdów studyjnych, planowanie, praca w grupach, przegadywanie różnych sytuacji, wspólne świętowanie – to metody, które pozwolą na integrację młodych. Spotkania z pasjonatami, samorządowcami, partnerami projektu, osobami dorosłymi, rówieśnikami działającymi w innych projektach, seniorami, dziećmi, rozmowy, negocjacje, autoprezentacja pozwolą poznanie środowiska i siebie w różnych sytuacjach. Ważnym elementem projektu jest także promocja działań młodych, ich zdania, pasji, miejsc, które samodzielnie tworzą. Logo projektu, wydruk koszulek, banerów, plakatów, wyjście w przestrzeń miejską – instalacja, uroczyste zakończenie połączone z otwarciem escape roomu dla mieszkańców ( pierwszy na Ponidziu ) to zbiór działań, który oprócz podnoszenia umiejętności jego uczestników pozwala na tworzenie pozytywnego obrazu zachowań młodzieży.

realizacja: VIII 2018 – XI 2019

 

„Jesienna akademia jazzu w Pińczowie”

jesienna akademia jazzu 2018 mm

 STRONA PROJEKTU

Kwota dofinansowania: 8000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program „Kultura – Interwencje 2018”

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie przestrzeni publicznej prezentacji i zasięgu wieloletniej tradycji jazzu w Pińczowie poprzez organizację warsztatów jazzowych dla młodych muzyków. Warsztaty będą szansą wzmocnienia tożsamości dla młodych adeptów jazzu, wymiany doświadczeń z renomowanymi pedagogami oraz zwiększą obecność kultury w życiu społecznym regionu. . Projekt będzie promocją dorobku jazzowej kultury muzycznej na Ponidziu – Zaduszek Jazzowych – ich długoletniej tradycji, jak i zwiększeniem dostępu do tego rodzaju muzyki dla ludzi młodych otwierając drogę do indywidualnej aktywności w dziedzinie jazzu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

realizacja: X – XI 2018

 

„100 dzieł o Niepodległej”

 

kwota dofinansowania: 9970 zł

źródło dofinansowania: Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie „Na 100 Niepodległa”

Opis: Głównym celem projektu jest wzmocnienie tożsamości narodowej i rozwiniecie poczucia lokalnej wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowymi poprzez organizację warsztatów artHISTORII w pracowni ceramicznej NA ROGU naszego domu kultury i świetlicach położonych w gminie Pińczów. Po przez poznanie historii tej narodowej jak i tej naszego regionu dzieci i młodzież zwiększą swoją wiedzę dotyczącą ojczyzny oraz okolicy,w której mieszkają. Zdobyta wiedza będzie ich dalej inspirować w twórczym działaniu. Warsztaty dedykowane będą dzieciom i młodzieży w tym z terenów wiejskich naszej Gminy, ale do udziału w spotkaniach zapraszać będziemy seniorów np. Żołnierzy AK, słuchaczy UTW, W ramach spotkań powstanie sto dzieł artystycznych:obrazy, rzeźby, ceramika, rękodzieło, które następnie zaprezentujemy podczas wystawy pn „100 DZIEŁ o NIEPODLEGŁEJ” w domu kultury oraz w innych ośrodkach i instytucjach naszego regionu.

realizacja: VII-XII 2018

 

„Edukacja bez barier”

 

kwota dofinansowania: projekt partnerski z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Masłowa, Morawicy, Miedzianej Góry, Kielc i Samsonowa

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis: W ramach projektu zaplanowano szereg działań adresowanych do członków Uniwersytatu Trzeciego Wieku działającego przy PSCK. Wśród nich: lektoraty językowe, zajęcia aktywizujące, rękodzielnicze, cykl wykładów, zajęcia ruchowe, pakiet „kultura seniorowi dostępna”. Projekt ma na celu m.in. zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższanie jakości ich życia oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej seniorów.

realizacja: IV – X 2018

 

„Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów”

 

kwota dofinansowania: 98 000 zł

źródło dofinansowania: Budżet Obywatelski Gminy Pińczów 2017

Opis: W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy do sali kinowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

realizacja: I-III 2018

 

JA w kulTUrze

 

kwota dofinansowania: I etap – 8000 zł, II etap – 22 000 zł

źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie badań społecznych pozwalających zidentyfikować zasoby kulturotwórcze oraz samodzielne inicjatywy mieszkańców w społeczności lokalnej. Działaniami objęci zostaną mieszkańcy gminy Pińczów z uwzględnieniem grup, które nie korzystały z oferty PSCK oraz grup wskazujących potencjał kulturotwórczy. Badanie służyć będzie również określeniu kierunków rozwoju oferty PSCK pod kątem dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Efektem projektu będzie stworzenie diagnozy, a następnie wybór 4 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie na realizację.

Termin realizacji: II – XI 2017

 

DOŚWIADCZALNIK

 

Kwota dofinansowania: 8500 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2016”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi w wieku 13-19 lat poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć Klubu Naukowca – odkrywającego fascynujący świat nauki poprzez eksperymenty (zajęcia podzielone na bloki: chemia, fizyka, projektowanie i druk 3D); zajęcia astro-manii (nocne obserwacje nieba w pińczowskim obserwatorium astronomicznym), wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.
Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) I Pikniku Naukowego jako wydarzenia, które można stać się platformą do nawiązania współpracy z ośrodkami naukowymi z większych miast, pobudzenia młodych ludzi do rozszerzania swoich horyzontów naukowych i „bawienia się” nauką.

Termin realizacji: II – VIII 2016

 

„PIĘĆ S(ł)ÓW czyli pińczowskie spotkania z językiem ojczystym”

 

*Kwota dofinansowania: 15000 zł*

*Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Kultury, Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”*

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności językowych poprzez zabawę oraz wyrównanie szans edukacyjnych, sprawności językowych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Projekt „Pięć s(ł)ów” już przez nazwę nawiązujący do jednej z legend o nazewnictwie Pińczowa, wskazuje na pewną grę słowną. Projekt, ma stanowić swoistą zabawę językiem polskim i słowami z uwzględnieniem lokalnych źródeł i nazewnictwa oraz wykorzystywać różne formy przekazu. Projekt składać się będzie z kilku części rozłożonych w czasie i adresowanych do różnych grup wiekowych. Aby cel projektu i misja programu dotarła do jak najszerszej grupy osób do realizacji zadań wykorzystywane będą zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie formy przekazu i sztuki od wykładu, przez turnieje językowe, konkursy małych form pisarskich po happening – ORTOGRAFI(ti) – wypisz, wymaluj język ojczysty, czy też warsztaty- W.TAB.O. lub SZKRABble- czyli mała główka tworzy słówka.

Termin realizacji: luty – listopad 2016

 

„Orientuj się”

 

Kwota dofinansowania: 5900 zł

Źródło dofinansowania: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse – 2015”

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzanie aspiracji poznawczych, wyrównywanie szans na start w dorosłe życie oraz rozwijanie pasji młodych ludzi poprzez uczestnictwo w cyklu zaplanowanych w ramach projektu działań: cykl zajęć sprawnościowych i edukacyjnych wykorzystujących aktywność istniejących na terenie Pińczowa stowarzyszeń i nieformalnych grup osób – zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia z technik obrony oraz udział w bloku „survival dla początkujących”, na który złożą się m.in.: warsztaty survivalu z Kamilą Kielar (podróżniczką, autorką m.in. zimowej samotnej przeprawa rowerem przez Jukon) oraz praktyczne nabywanie umiejętności przetrwania w terenie. Zakończeniem projektu będzie organizacja (na bazie nabytych w ramach projektu umiejętności) imprezy na orientację na terenie
gminy Pińczów.

Termin realizacji: luty – sierpień 2016

 

„Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice”

 

Kwota dofinansowania: 5.000 zł

Źródło dofinansowania: Fundacja BZWBK

Opis projektu: Projekt „Pińczów Street Art Festiwal, czyli sztuka na ulice” to pomysł ożywienia przestrzeni publicznej poprzez zaplanowany cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych w różnych częściach miasta. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli nie tylko obcować z kulturą i sztuką w swoim najbliższym otoczeniu, ale a może przede wszystkim mogli ją sami współtworzyć. Służyć temu będą otwarte warsztaty graffiti połączone z malowaniem murali w wybranych miejscach miasta, animacje dla dzieci, wspólna nauka tańca ulicznego. Wszystko w myśl zasady – tu mieszkam, tu zmieniam.

Termin realizacji: czerwiec 2015

Komputer przyszłością nie tylko młodych – wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Szczypiec, Orkanów, Sadek w sprzęt komputerowy. (12.2014)

 

Kwota przyznanej pomocy: 13.911,15 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podstawowym, a zarazem najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie dogodnych warunków kształcenia osób mieszkających na terenach działania świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak Szczypiec, Orkanów oraz Sadek poprzez zakup i udostępnienie sprzętu komputerowego. Projekt ten w swych zamierzeniach ma służyć między innymi podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców tych obszarów, zdobywaniu umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, a w przyszłości kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. Zakupione w ramach projektu komputery mają zachęcić dzieci, młodzież jak również dorosłych do poszukiwania informacji na temat otaczającego ich świata, pogłębiania wiedzy, a także zdobywania dodatkowych umiejętności, niezwykle cennych w dobie Internetu i komputeryzacji. Ze stanowisk komputerowych będzie mógł korzystać każdy, kto wyrazi na to ochotę w wyżej wymienionych placówkach wiejskich w godzinach ich otwarcia bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. Realizacja projektu ma służyć tworzeniu aktywnego i świadomego społeczeństwa warunkującego rozwój gospodarczy oraz integrację społeczną .

 

Podnidziańska wieś kolebką tradycji, pasji i biznesu- organizacja warsztatów rękodzielnictwa. (06.2014- 12.2014)

 

Kwota przyznanej pomocy 20.156,78 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Grupą docelową przedsięwzięcia były członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby uzdolnione kreatywnie, które poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych mogły zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne związane z wykorzystywaniem konstruktywnych rozwiązań, opartych na tradycjach ludowych do tworzenia produktów lokalnych, będących wynikiem twórczej pracy i pasji. Na zakończenie projektu została zorganizowana wystawa, na której można było obejrzeć efekty pracy uczestników poszczególnych rodzajów zajęć, a mianowicie florystyki, wikliniarstwa, wyrobów z wełny, ręcznie robionej biżuterii folklorystycznej. Wszystkie te działania w swoich zamierzeniach prowadziły do promowania twórczości ludowej oraz kreowania postaw przedsiębiorczych podnoszących świadomość biznesową.

 

„Nasze, dobre, podnidziańskie – Uruchomienie mobilnej pracowni garncarskiej i przeprowadzenie warsztatów związanych z wykorzystaniem pracowni do tworzenia produktów turystycznych”. (09.2013-02.2014)

 

Kwota przyznanej pomocy 15.252,04 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach tego projektu zgodnie z przyjętymi założeniami wykonano liczne produkty gliniane z motywem Ponidzia opatrzone znakiem „Nasze, dobre, podnidziańskie” promujące walory turystyczne naszego regionu. Celem samym w sobie było zachęcenie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Ponidzia do przejawiania twórczej aktywności, wymagającej kreatywnego myślenia oraz zaangażowania. Panie te uczestniczyły w warsztatach tematycznych, dających im możliwość zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem glinianych produktów. Ponadto nauczyły się korzystać z mobilnej pracowni garncarskiej, która została uruchomiona w ramach tego przedsięwzięcia. Co istotne jest ona wykorzystywana do dzisiaj i służy nie tylko członkiniom KGW, ale także wszystkim zainteresowanym chcącym poznać tajniki jej obsługiwania oraz „lepienia garnków z gliny”.

 

„Pod Gwiazdami Ponidzia – Sylwester 2012”. (Data zawarcia umowy 24.04.2013)

 

Kwota przyznanej pomocy 7.742,50 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Pod Gwiazdami Ponidzia- Sylwester 2012.” Jak już sama nazwa wskazuje podstawowym i zarazem najważniejszym celem programu było zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców regionu, turystów oraz zaproszonych gości, mającej bezpośredni związek z zakończeniem roku kalendarzowego 2012 i początkiem roku 2013. Przedsięwzięcie to służyło podniesieniu atrakcyjności Ponidzia pod względem kulturalnym, promocji zabytków, obiektów użyteczności publicznej, a także działalności prowadzonej przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

 

VIII Zaduszki Jazzowe- Pińczów 2012 (Data zawarcia umowy 12.12.2012)

 

Kwota przyznanej pomocy 11.795,00 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zaduszki Jazzowe to zakorzeniona w tradycji Pińczowa od 2005 roku impreza ściągająca do Pińczowa rzesze fanów muzyki jazzowej z całej Polski. Bez wątpienia tego rodzaju przedsięwzięcie stwarzało możliwości promocji naszego regionu pod względem posiadanych przez nas walorów, zasobów kulturowych. Corocznie na scenie występują bowiem ludzie mający związek z Ponidziem. VIII Zaduszki jazzowe dawały szansę na poprawę integracji społecznej ludności, wzrostu zainteresowania mieszkańców regionu własną tożsamością, a także szeroko pojmowaną kulturą. Podstawowym a zarazem najistotniejszym powodem realizacji projektu było umożliwienie mieszkańcom powiatu pińczowskiego oraz wszystkim chętnym fanom jazzu zaspokojenia potrzeb zarówno społecznych, jak i kulturalnych.

Święto Regionu- Dni Ponidzia (Data zawarcia umowy 30.10.2012)

 

Kwota przyznanej pomocy 23.861,40 zł.

Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Święto Regionu Dni Ponidzia z ponad 35 letnią tradycją już na stałe zakorzeniło się w kulturze obszaru Ponidzia. To przedsięwzięcie, które w swoich zamierzeniach miało przede wszystkim służyć zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, turystów oraz wszystkich przyjezdnych gości. To także działania zmierzające do promocji lokalnej twórczości, posiadanych zabytków, przyrody i gospodarki regionalnej. Impreza ta miała pozytywnie wpływać na integrację społeczną ludności, a także rozwijać potrzebę zainteresowania własną tożsamością wszystkich osób w niej uczestniczących.