×

Przestrzeń geometrii

Kilkanaście prac studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentowano wczoraj na wernisażu wystawy „Przestrzeń geometrii” w PSCK. Na wystawie prezentowane są realizacje rzeźbiarskie w ceramice studentów Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie.

Prace zostały wykonane w ramach ćwiczeń prowadzonych przez wykładowców – dr Stanisława Bracha, dr Zbigniewa Piotra Lorka oraz Wiesława Andrzejewskiego.

Z wystawą można zapoznać się do połowy września. Serdecznie zapraszamy.

2

3

4

5

6

7