×

PSCK 2.0 czyli kultura także dostępna online w Pińczowie

Stworzenie oferty cyfrowego domu kultury, dostarczanie działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej w formie on-line oraz udostępnianie zasobów kultury w sieci – to główne cele  nowego projektu PSCK 2.0. Pińczowski dom kultury znalazł się w gronie 200 instytucji w całej Polsce jakim udało się pozyskać grant z unijnego projektu  „Konwersja cyfrowa domów kultury” i otrzymał 162 400 zł wsparcia na jego realizację.

To olbrzymie wyzwanie, ale i szansa na zapewnienie dostępu do kultury szczególnie w sytuacjach trudnych, wywoływanych pandemią – kiedy to występuje konieczność czasowego zamykania domu kultury a co za tym idzie braku możliwości działania z naszymi odbiorcami. Projekt zakłada stworzenie studia nagrań dla potrzeb realizacji internetowego kanału kulturalnego w sieci – kulturalna.tv, pozwalającego dostarczyć szeroką ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, animacji oraz realizacji nowych, cyfrowych form dostarczania i popularyzacji zasobów kultury w sieci.

Na realizację dwuletniego projektu Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury pozyskało 162 400 zł. W ramach tej kwoty zaplanowane jest stworzenie studia do nagrań cyfrowych wraz z niezbędnym wyposażeniem (komputery, nagłośnienie, mikser wizyjny na potrzeby realizacji nagrań online, projektory, oprogramowanie). Na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaplanowano również zakup pętli indukcyjnych. Ważnym elementem programu jest również przeszkolenie kadr w ramach szkoleń cyfrowych realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.

Realizacja projektu rozpocznie się już w lipcu 2021.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.