×

PSCK 2.0

 

Co nas wyróżnia, jakie mamy zasoby i potencjał, jak uatrakcyjnić nasze działania korzystając z dostępnych aplikacji internetowych. W czwartek i piątek nabywaliśmy nowe umiejętności cyfrowe dzięki realizowanemu projektowi „PSCK 2.0” w ramach „Konwersji cyfrowej domów kultury”. Dwudniowe szkolenie prowadzone przez trenera cyfrowego – Panią Izabellę Ferenc było okazją do zastanowienia się na ofertą online dla odbiorców naszych kanałów w mediach społecznościowych. Było inspirująco. Kolejnym etapem projektu będzie stworzenie studia cyfrowego w PSCK dla potrzeb realizacji internetowego kanału kulturalnego w sieci – kulturalna.tv.

 

Na realizację dwuletniego projektu, który rozpoczął się w lipcu 2021 roku, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury pozyskało kwotę 162 400 zł. W ramach tej kwoty zaplanowane jest stworzenie studia do nagrań cyfrowych wraz z niezbędnym wyposażeniem (komputery, nagłośnienie, mikser wizyjny na potrzeby realizacji nagrań online, projektory, oprogramowanie). Na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaplanowano również zakup pętli indukcyjnych. Ważnym elementem programu jest również przeszkolenie kadr w ramach szkoleń cyfrowych realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.

Cyfrowe studio pozwoli dostarczyć szeroką ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, animacji oraz realizacji nowych, cyfrowych form dostarczania i popularyzacji zasobów kultury w sieci.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.